Connector Errors - AWS

Modified on Fri, 06 Oct 2023 at 01:25 PM

A title that contains the connector type and part of the error message


The error message itself, in the same color as the connector error message.


Issue: A short description of the issue.

Action: A short description of what actions need to be taken to resolve the issue.


No Objects found in bucket


Failed: No Objects found in bucket myneva-us-east-1-master-billing with prefix myneva/myneva-Daily-Cost-And-Usage-Report/202302


Issue: Each run, the connector looks for a report in a specific location, which is the bucket that is specified in the Bucket Name field in the connector settings. There, it looks for a report with the Report Prefix and Report Name as specified in the connector settings. This error is shown when no report with that specific name is found in that specific bucket. This could be caused by several things:

  1. The bucket is indeed empty. Nu usage and thus no report.
  2. There is a report, but it is not recognized because the report prefix or name set up in the management console are not identical to those in CloudBilling. This is probably due to a typo.
  3. The name of the bucket is not identical. Similar to 2. but now regards the bucket name.


Solution: Contact our customer and tell them that no report is found in the bucket. Help them troubleshoot the issue using the 3 checks mentioned above.


Request signature does not match the signature provides


Failed: The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.


Issue: gaat om de 'secret key'.
AWS – the following unknown columns

 

The following unknown columns were found in the AWS report: bill/InvoicingEntity, lineItem/NetUnblendedRate, lineItem/NetUnblendedCost, product/accountAssistance, product/architecturalReview, product/architectureSupport, product/bestPractices, product/brokerEngine, product/cacheEngine, product/caseSeverityresponseTimes, product/ciType, product/classicnetworkingsupport, product/clientLocation, product/customerServiceAndCommunities, product/dominantnondominant, product/enhancedNetworkingSupport, product/equivalentondemandsku, product/fromRegionCode, product/includedServices, product/io, product/launchSupport, product/logsDestination, product/marketoption, product/memoryGib, product/operationsSupport, product/overhead, product/platoinstancename, product/platopricingtype, product/platoprotocoltype, product/platostoragename, product/platostoragetype, product/platotrafficdirection, product/platousagetype, product/platovolumetype, product/pricingUnit, product/proactiveGuidance, product/programmaticCaseManagement, product/regionCode, product/technicalSupport, product/thirdpartySoftwareSupport, product/tickettype, product/toRegionCode, product/trafficDirection, product/training, product/usageFamily, product/vpcnetworkingsupport, product/whoCanOpenCases, pricing/LeaseContractLength, pricing/OfferingClass, pricing/PurchaseOption, pricing/RateCode, pricing/currency, reservation/NetAmortizedUpfrontCostForUsage, reservation/NetAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod, reservation/NetEffectiveCost, reservation/NetRecurringFeeForUsage, reservation/NetUnusedAmortizedUpfrontFeeForBillingPeriod, reservation/NetUnusedRecurringFee, reservation/NetUpfrontValue, reservation/NumberOfReservations, discount/SppDiscount, discount/TotalDiscount, savingsPlan/NetSavingsPlanEffectiveCost, savingsPlan/NetAmortizedUpfrontCommitmentForBillingPeriod, savingsPlan/NetRecurringCommitmentForBillingPeriod

 

Roelof Spijker: “De AWS connector werkt obv een bestand. Die is ooit gemaakt op basis van hoe dat bestand er destijds uitzag. In de tussentijd heeft AWS over tijd allerlei dingen toegevoegd aan dat bestand. We rapporteren welke kolommen we zien die we niet verwachten om een beeld te kunnen krijgen of er iets wordt toegevoegd dat wellicht interessant is. En, wanneer er iets wordt toegevoegd waar we iets mee moeten kunnen we daardoor direct een beeld krijgen van welke informatie beschikbaar is in het bestand.”
Key ID problem


Failed: The AWS Access Key Id you provided does not exist in our records.


How to fix: Go to connector => AWS Settings => Click on appropriate connector name => This will show you the access key (see image below). This key should be the same as the one set up in your management console. Using this setup guide, section 2.6 on page 12 you can check whether the Access Key matches. If not, we recommend the customer to go through this part of the setup guide again, as well as section 3.1.1 (not creating a new account, just the Access Key part).
Unexpected EOF 


Failed: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream.


No root cause identified but the connector is like to run successfully on the next day    Failed: Unable to read data from the transport connection


Failed: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.


How to fix: See if connector runs the next day.
A previous report generated more results () than current report () for prefix 202309-047165250495-171223843493, manual intervention required to clean up excess


Deze error onstaat wanneer er in het partnercenter door AWS een rapport wordt geupload wat minder regels bevat dan het rapport van de dag ervoor. Dit zijn ook de getallen die je ziet in de error. Het rapport van de 25e genereerde 1070 lijnen, terwijl het rapport van de 26e maar 1026 lijnen genereert. AWS gebruikt zelf geen keys voor hun line items (en kan ze dus ook uploaden op een andere plek in het bestand), dus deze genereren wij voor ze door de lijnen te tellen in de connector. Het nummer wat wij dan geven aan het item wordt de volgende dag overschreven door het nieuwe item met hetzelfde nummer.

Dit gaat altijd goed zolang de connector maar meer items heeft in het nieuwe rapport, gezien dan alles overschreven wordt en er een beetje extra is. Zodra het nieuwe rapport minder items heeft, wordt echter niet alles meer overschreven dus dan kan je incorrecte data krijgen. Normaal gesproken kan je wachten en zal het rapport over de maand heen wel weer meer items krijgen dan al eerder gezien zijn, waardoor alles weer netjes overschreven wordt. Gezien we echter aan het einde van de maand zitten, raad ik aan om wel handmatige aanpassingen te doen. 

Het nummer wat in de error staat heb je nodig om te vinden om wel account het gaat. Het nummer is opgebouwd uit drie stukjes, de datum, het nummer van het "main account", en het nummer van het account wat het verbruik heeft gegenereerd. (202302-868971497064-820549084901)
1. Kopieer dit nummer.
2. Ga naar de Purchases pagina.
3. Klik op "Advanced" 
4. Plak dit nummer in de "Purchase Reference".
5. Klik op zoeken, je krijgt nu alle purchases van dit account.
6. Controleer of dit de purchases zijn die je verwacht.
7. Verwijder alle purchases door in de blauwe balk van de tabel op het vinkje te klikken en daarna op het vuilnisbakje.

Dit zorgt dat het volgende rapport hoe dan ook geen error oplevert, gezien hij geen purchases meer ziet van een vorig rapport. Het rapport zal dan als normaal in zijn geheel worden ingeladen

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article