Creating promo price rules for NCE

Modified on Fri, 21 Jul 2023 at 10:45 AM

This should be a conditional expression:


De stappen die jullie hiervoor kunnen volgen zijn als volgt:
 1. Zoek het product op waarvoor de promotie geldt. Ik doe dit zelf door:
  1. De klant op te zoeken,
  2. Naar de Purchases te gaan van de invoice van de maand waarop het product voorkomt,
  3. Het product op te zoeken op deze pagina,
  4. Een willekeurige purchase open te klikken,
 2. Kopieer vanaf de purchase het product.
 3. Open in een nieuw tabblad de pricing rules pagina.
  1. Zoek hier het product op door je gekopieerde product naam in het product cluster veld te plakken.
 4. Open de adjust percentage regel van deze prijsregels, deze heb je later nodig om te kopiëren.
 5. Nu gaan we twee prijsregels aanmaken, 1 prijsregel om de promotie toe te passen op order level -1 en 1 prijsregel om de adjust percentage die we net geopend hebben te kopiëren.
 6. De promotie maken we aan op order level -1. We openen de Pricing Rules pagina op een nieuw tabblad en klikken op "Add" rechtsbovenin.
  1. Geef de regel een beschrijvende naam (bv. Promo ADJUST PERCENTAGE <productnaam> <klantnaam>)
  2. Zet het type naar Adjust percentage
  3. Rule order op -1
  4. Zorg dat zowel de Value als de Cost hetzelfde promotie percentage krijgen, op basis van de promotie
  5. Voeg de corresponderende product en customer clusters toe. 
  6. Zet de Valid From date hetzelfde als de PricingDate in de purchase (dit is een metadata veld)
  7. Zet de Valid To date hetzelfde als de CommitmentEndDateTime in de purchase (ook dit is een metadata veld)
  8. Open de Advanced settings en vul in het Override veld de naam van de originele Adjust percentage regel in (deze staat als het goed is nog open in een ander tabblad).
  9. Sla de regel op.
 7. Voor de tweede prijsregel die we maken kopieren we exact de Adjust percentage regel die we in de eerste prijsregel overschreven hebben. Deze staat als het goed is nog open. 
  1. Op de prijsregel pagina klikken we weer op "Add".
  2. Geef de prijsregel een beschrijvende naam (bv. ADJUST PERCENTAGE <productnaam> <klantnaam>), zorg hier dat deze niet hetzelfde is als de naam van de originele prijsregel.
  3. Kopieer de volgende informatie van de originele prijsregel: type, value, cost, Billing output tags, product cluster, value expression.
  4. Zet de rule order op 0 (nul).
  5. Zet het customer cluster op de desbetreffende klant.
  6. Zet de Valid From date hetzelfde als de PricingDate in de purchase (dit is een metadata veld)
  7. Zet de Valid To date hetzelfde als de CommitmentEndDateTime in de purchase (ook dit is een metadata veld)
  8. Sla de regel op. 
 8. Controleer op de factuur of je prijzen als verwacht zijn. Neem hier wel bij in acht dat in de NCE_Lic_Margin door Wortell ERP minus (-) wordt gebruikt; onverwachte prijzen zouden dus ook aan de ingevulde waarde op dit veld kunnen liggen. 


LET OP, DEZE ITEM CONDITION EXPRESSION MOET JE OOK NOG TOEVOEGEN!!!!


return context.CurrentSourceItem.GetDateValue("PricingDate", System.DateTimeOffset.MaxValue).DateTimeComplete = new System.DateTime(yyyy, mm, dd);

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article